Eesti Folkloori Instituut
Estonian Folklore InstituteSustainable Tools 4 Trainers” (T4T) projektikohtumine

25.-27. veebruaril 2018 toimus Nordplusi projekti Sustainable Tools 4 Trainers” (T4T) neljas ja ühtlasi viimane projektikohtumine Klaipedas, millel esitleti sihtrühmale projektitulemusi, mõeldi valminud koolitusmaterjalide edasiste levitamisstrateegiate üle ja tehti plaane uuteks jätkuprojektideks.
Projektis (2016-2018) osalesid kuus organisatsiooni Islandilt, Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest eesmärgiga arendada välja täiskasvanukoolituse õppematerjalid jätkusuutliku maaturismi edendamiseks. Eesti Folkloori Instituudi panus seisnes ekspertnõuannete andmises rahvajuttude, usundi ja muu pärimuse kaasamiseks maaturismiettevõtete pakutavasse turismikogemusse. Projekti avakohtumine toimus 23.-26. augustil 2016. aastal Sandgerðis (Island), mil pandi paika projekti konkreetsemad arengusihid.
Projekti eesmärk oli edendada täiskasvanute koolitamisega tegelevate Põhja- ning Baltimaade organisatsioonide seas innovaatilisi lähenemisi, kogemuste ja oskusteabe jagamist. Projekti põhiväljundiks on koolitusmaterjalid Tools for Trainers in Sustainable Tourism (https://t4t.yolasite.com) – projektipartnerite ja teiste organisatsioonide kogemuste ja heade tavade põhjal kokku pandud veebipõhine infokomplekt, mida saab kasutada maaturismiettevõtete koolitamisel praktilise abivahendina.
Teisel projektikohtumisel, mis toimus 2017. aasta jaanuaris Riias, pani projektimeeskond paika täpsema tegevusplaani ja määras koolitusmaterjalide valmistamise tööjaotuse. Kolmas projektikohtumine (2017. aasta oktoobris Nelijärvel) võimaldas osalejatel saada juba esialgset tagasisidet sihtrühmalt ja leida mõned täiendavad suunad materjalide väljatöötamiseks (nt temaatiliste lühivideote lisamine).
Loodame, et projekti käigus valminud materjalid aitavad suurendada sihtrühma oskusi ja pakutavate teenuste kvaliteeti maaturismi valdkonnas.